4H-gården

ADRESS:

Ponderosa 4H-gård

Stråkanäs 62,  952 91 Kalix

Tel: 0923-125 42

Email: ponderosa4h@hotmail.com


Sponsorer & bidragsgivare:

Kalix kommun

Region Norrbotten

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Riksförbundet Sveriges 4H

Svenskt Friluftsliv

Wiklunds Måleri

Djurmagasinet i Kalix

 Ponderosa 4H-gård

     -en tillgänglig  lantgård


HEM >> 4H-GÅRDEN

4H-GÅRDEN


Vad är en 4H-gård?

Sveriges 4H har sedan i början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform som ska likna en svensk bondgård med självhushåll. De djur som finns på gården bör vara av svenska lantraser och de växter som odlas ska vara arter som finns på svenska gårdar.

Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att alla på gården ska ta aktiv del i de sysslor som förekommer. Barn och ungdomar får på så sätt tidigt lära sig ta ansvar.

I Norrbottens län finns Ponderosa 4H-gård.
En viktig del inom 4H är att uppmuntra barn och unga till aktivt lärande genom hela livet. De mindre barnen vill kanske veta vilken mat killingen får, medan de äldre ledarna vill lära sig hur man för en diskussion eller förmedlar ett budskap. En annan viktig del är förstås omsorgen om allt levande omkring oss.

4H-gården är ett levande fritidsalternativ och en av många verksamhetsmetoder för att nå Riksförbundet Sveriges 4H:s syften. Demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ska ge medinflytande och ansvar för medlemmar och aktiviteter kopplade till djur och natur ska vidga och fördjupa den enskilda personlighetsutvecklingen. 4H-gårdarna sprider kunskap och förståelse för växtodling, jordbruk och dess näringar. Det handlar inte bara om att besökarna får titta på djuren utan det handlar också om att få vara delaktig enligt 4H:s motta ”lära genom att göra”. 4H-gårdsverksamheten har två typer av målgrupper; 4H:s medlemmar och allmänheten. Uppdraget mot allmänheten innebär att erbjuda möjlighet att ta del av gården genom dess verksamhet. 4H-gården verkar också för att aktivt främja ett samarbete med barnomsorgen via skolor och förskolor.

4H-gården har ett viktigt uppdrag som innebär ett aktivt arbete med genbanksavel. Detta görs för att garantera bevarandet av svenska lantdjursraser.


4H-gårdens mål och syfte


Verksamhet

4H-gårdsverksamheten är ett av RS4H:s ansikte utåt och måste

därför ge ett gott intryck och vara ett gott föredöme för god djurhållning och ha en väl utarbetat verksamhetsplan där medlemsaktiviteter och öppen verksamhet är självklara inslag.


1. Verksamhet ska bedrivas med de fyra H:na som utgångspunkt; Huvud – för kunskap, Hjärta – för medkänsla, Hand – för färdighet

och Hälsa – för ett sunt levnadssätt.


2. 4H-klubben ska erbjuda aktiv fritidsverksamhet. Medlemmar får

på så sätt tidigt lära sig ta ansvar och den enskildes personlighetsutveckling främjas. Djurskötsel liksom arbeten med växtodling och underhåll av gården är naturliga aktiviteter på en 4H-gård. Ledare från klubben och personal har ett gemensamt

ansvar för att alla medlemmar har möjlighet att delta i det operativa arbetet liksom att gå kurser för att lära sig mer om 4H och 4H-gårdens olika verksamheter.


3. Alla kurser och aktiviteter ska grundas i god pedagogisk anda.


4. Det är viktigt att 4H-klubben erbjuder ett brett program och en god ledarvård som tilltalar barn och ungdomar. På så sätt stimuleras medlemmar att stanna kvar i 4H och de som vill kan utveckla sitt ledarskap och föra kunskaper och erfarenhet vidare till yngre medlemmar.


Källa: Riksförbundet Sveriges 4H, 4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer